Parametryczne i technologiczne narzędzia wspierające produkcję mebli

WoodLAB to pakiet modułowych rozwiązań dla branży meblarskiej usprawniających proces projektowania oraz produkcji mebli.

Dedykowane narzędzia pozwalają na zamodelowanie mebli w oparciu o wbudowane generatory, a także stworzenie dowolnie skomplikowanego, niestandardowego projektu w technologii 3D (moduł CAD) oraz automatyczne przygotowanie produkcji (moduł CAM). Integracja tych dwóch systemów pozwala na automatyczne generowanie kodów NC na maszyny, co wpływa na oszczędność czasu spędzonego na programowaniu urządzeń i daje kompletne narzędzie produkcyjne.

WoodLAB współpracuje z czołowymi dostawcami maszyn, dzięki czemu posiada gotowe biblioteki postprocesorów.

System WoodLAB umożliwia również stworzenie realistycznych wizualizacji (moduł RENDER), wyceny projektu, dokumentacji produkcyjnej/montażowej oraz rozkroju (moduł PLAN).

Zaawansowana funkcjonalność rozwiązania IC-WoodLAB wpływa na optymalizację pracy począwszy od koncepcji projektu i jego prezentacji aż do wyprodukowania gotowego wyrobu.

woodlab

IC-WoodLAB CAD

Moduł WoodLAB CAD rozszerza możliwości zaawansowanego systemu CAD 3D IRONCAD o gotowe generatory i biblioteki przyśpieszające proces projektowania mebli. Do każdego elementu z biblioteki akcesoriów przypisane są operacje obróbki. Dzięki temu podczas wstawiania np. kołków, otwór jest generowany automatycznie wraz z informacją o wierceniu, która w rezultacie jest gotowym kodem na maszynę CNC.

Dzięki wbudowanej parametryczności modułu możliwe jest szybkie wprowadzanie zmian zgodnie z zamówieniem, co znaczne przyśpiesza całość prac projektowych. Dodatkowo IC-WoodLAB CAD charakteryzuje się nowoczesną filozofią pracy – Przeciągnij i upuść (Drag&Drop) co pozwala na łatwe i intuicyjne projektowanie.  System umożliwia również projektowanie dowolnie skomplikowanych, nietypowych projektów.

W programie użytkownicy mogą tworzyć dowolne biblioteki akcesoriów, operacji CNC, oklein (obrzeży), materiałów itd.  System wyposażony jest w menadżery do zarządzania materiałami (rodzaj, grubość, cena, masa, teksturowanie itp), akcesoriami meblowymi (położenie, wiercenie, cena itp.) oraz definiowaniem oklein. Dzięki temu możliwe jest automatyczne generowanie szybkiej wyceny poszczególnych mebli oraz całego projektu. Moduł IC-WoodLAB CAD posiada również dedykowane narzędzia do tworzenia dokumentacji technicznej 2D (produkcyjnej, montażowej) wraz z listą BOM oraz dokonuje jej automatycznej aktualizacji.

Moduł WoodLAB CAD jest bezpośrednio zintegrowany z modułami IC-WoodLAB CAM, IC-WoodLAB PLAN oraz IC-WoodLAB RENDER.

woodlab
woodlab

IC-WoodLAB CAM

Moduł WoodLAB CAM jest w pełni zintegrowany z IC-WoodLAB CAD, dzięki temu podczas projektowania 3D korzystamy z gotowych operacji obróbki CNC.

Popularne systemy CAM typu Alphacam, Mastercam itp. programują obróbkę osobno, poza modułem do projektowania 3D.

Moduł CAD i CAM podczas wdrożenia są indywidualnie dostosowywane, tak aby korzystać z reguł bezpośrednio z interfejsu systemu CAD do projektowania 3D. Konfigurowane są:

 • obecne narzędzia CNC
 • funkcje/operacje centra obróbczego

Kompletną konfigurację można łatwo modyfikować lub tworzyć nowe reguły.

Zintegrowany CAM obsługuje centra obróbcze 3-4-5 osiowe. System zawiera bazę gotowych post-procesorów, które są dostosowywane do centrów obróbczych, dzięki temu z programu generujemy procesy produkcyjne w języku używanym przez maszynę np. (Biesseworks, TPA, Woodwop, Genesis, CN12, Xilog itd).

Moduł CAD po zakończeniu projektu 3D jednym kliknięciem automatycznie generuje wszystkie programy niezbędne do produkcji dla każdego elementu. W każdym momencie operator może zmieniać obróbkę np. wejścia i wyjścia, uwzględniając zalecenia producenta maszyny.

Interfejs systemu CAM został maksymalnie uproszczony, dzięki temu jego obsługa jest łatwa i intuicyjna. Dodatkowe funkcje działają w trybie kreatora. Dzięki połączeniu modułów: CAD i CAM zyskujemy kompletne narzędzie produkcyjne.

IC-WoodLAB PLAN

IC-WoodLAB PLAN jest optymalizatorem (rozkrojem) procesu cięcia płyt oraz elementów prostokątnych.
Istotą optymalizacji cięcia jest możliwość kontroli czasu oraz ilości pozostałości z formatek.

 • Nieograniczona optymalizacja elementów
 • Wybór najlepiej zoptymalizowanego formatu płyty
 • Menadżer zarządzania materiałami oraz grubością
 • Cięcie wzdłużne i poprzeczne
 • Operacje docinania
 • Zarządzanie kierunkiem usłojenia oraz grubością noża
 • Podgląd ścieżek cięcia
 • Dodatkowe wymiary w przypadku uwzględnienia okleiny krawędzi
 • Import/eksport do formatu Microsoft Excel oraz ASCII
 • Kreator wydruku etykiet
 • Raporty liczby płyt potrzebnych do produkcji oraz ścieżek cięcia
 • Statystyki i raporty najbardziej opłacalnego wyboru materiału zarówno dla optymalizacji indywidualnej, jak i globalnej
 • Zaawansowane weryfikacje ekonomiczne w Microsoft Excel

oraz wiele innych…

Opis funkcji rozkroju

Optymalizacja:

Moduł generuje najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę techniczne możliwości maszyny, oszczędność materiału oraz optymalne ścieżki cięcia. Podczas manualnej optymalizacji, istnieje możliwości ingerencji w wygenerowane automatycznie ścieżki cięcia, w celu wstawienia płyt lub przeniesienia wybranych z wysokim procentem zużycia materiału. Dla tego typu operacji operator ma do dyspozycji zestaw narzędzi umożliwiających jednoczesne przeniesienia kilku części, ich obrót i skopiowanie oraz sprawdzenie wykonalności przeprowadzonych zmian.

Najkorzystniejszy wybór formatu płyt:

Optymalizator pozycjonuje części ze względu na materiał, grubość oraz ścieżkę cięcia. Biorąc pod uwagę dostępność danych formatów płyt oraz parametry związane z ilością pozostałości oraz czasem i całkowitym kosztem produkcji, oprogramowanie wybiera najkorzystniejszy dla danej produkcji format płyty.

Technologia:

Indywidualny menadżer zarządzania kierunkiem usłojenia. Wybór pierwszego kierunku cięcia. Zarządzanie głowicą tnącą.

Dane dla procesu cięcia:

Sekwencje cięcia są dostępne jako wydruk oraz w formie danych cyfrowych, które mogą zarządzać każdym typem maszyny zgodnie z jej indywidualnymi ustawieniami.

Wydruki i raporty:

Wydruki ścieżek cięcia, sekwencji cięcia, podsumowań, optymalizacji kosztów, etykiet oraz kodów kreskowych.

Współpraca z innymi oprogramowaniami:

Dane mogą być eksportowane i importowane zarówno w formacie ASCII, jak i Microsoft Excel (.xls).

Estymacja czasu i kosztów:

Obliczanie przewidywanego czasu produkcji. Dane szacunkowe dotyczące kosztów z uwzględnieniem kosztów materiałowych, kosztów eksploatacji maszyny/h oraz ogólnych kosztów pracy.

Menadżer obrzeży:

Zarządzanie obrzeżami

Współpraca IRONCAD IC-WoodLAB z Formatyzacja 5

IC-RENDER (KeyShot)

IC-WoodLAB RENDER (KeyShot) to moduł, dzięki któremu w szybki i prosty sposób stworzysz realistyczne i profesjonalne zdjęcia całego projektu lub wybranych komponentów.

 

Prostota użycia

KeyShot to program do renderingu 3D, dzięki któremu możesz szybko stworzyć zdjęcie modelu 3D bez obaw o długie czekanie na efekt wyjściowy. KeyShot nie potrzebuje do poprawnego działania żadnych dedykowanych kart graficznych – jego szybkość zależy w zupełności od procesora. Właściwości renderujące KeyShota są certyfikowane przez CIE (International Commission on Illumination). Oparte są one o dokładnie opracowane materiały naukowe i możliwie najbardziej rzeczywiste oświetlenie.

Jak działa KeyShot?

Pracę z programem można opisać w paru prostych krokach. Wszystko zaczyna się od otwarcia pliku z projektem w module Render. Aplikacja posiada specjalną wtyczkę, dlatego możliwe jest automatyczne przejście do procesu wizualizacji bezpośrednio z interfejsu modułu CAD.

KeyShot zawiera wbudowaną bibliotekę materiałów zawierającą ponad 700 pozycji.

Po dodaniu materiału moduł w czasie rzeczywistym pokaże jak będzie on wyglądał na zdjęciu przy zachowaniu naturalnych warunków oświetleniowych.

Kolejnym krokiem jest wybór oświetlenia poprzez wczytanie jedno ze środowisk HDRI. Wprowadzona zmiana zostanie automatycznie obliczona przez aplikację i będzie możliwe zobaczenie jej efektu zarówno w materiałach, kolorach jak i typie wykończenia powierzchni.

Dzięki IC-WoodLAB RENDER możemy ustawiać położenie obiektu na zdjęciu i zarządzać widokiem kamery w kategorii kąta, dystansu, obrotu, perspektywy, a nawet głębi.

Jako tło możemy wybrać zarówno jednolite tło, jak również wczytać wybrane przez nas zdjęcie.

To wszystko. Praca z tym systemem jest tak prosta, że może z nim pracować każdy bez względu na doświadczenie z obsługą programów do renderingu 3D. Maksymalna prostota przy maksimum efektu to największe zalety tej aplikacji.

Obecnie standardem jest stosowanie wizualizacji 3D zamiast rzeczywistych zdjęć w broszurach czy to materiałach marketingowych. Dlaczego? Profesjonalna sesja fotograficzna jest zdecydowanie większym wydatkiem, wymaga angażowania osób oraz jest czasochłonna. IC-WoodLAB RENDER pozwala na wizualizację już w 1 minutę.

woodlab