Parametry korpusu – dlaczego to ważne ? 

Każde oprogramowanie posiada swój wyjątkowy interfejs. Zarządzanie danymi w takim programie również jest uzależnione od tego, na jakim oprogramowaniu ktoś pracuje. Podczas większości prezentacji oprogramowania, jakim jest WoodLAB, pada to samo pytanie odnośnie okien w Menedżerze korpusu. Oknami, które najbardziej interesują klientów podczas pierwszej interakcji z programem, są: Parametry korpusu oraz Parametry położenia.
 


 

Każde z pokazanych okien ma inne zadanie. Pierwszym oknem, które chciałbym opisać w tym artykule, jest pole Parametry wymiarów.
 

PARAMETRY WYMIARÓW

 

 

W parametrach wymiarów pokazane są trzy wiersze opisane po lewej stronie literami L, H, S. Parametry L, H, S opisują parametry formatki względem tego co widać w zakładce „Ogólne”.

 

 

Każdy z tych parametrów odnosi się analogicznie do długości, szerokości i grubości formatki. W naszym oprogramowaniu możemy wpisywać wartości matematyczne tak, aby wymiary formatki zmienić. Oznacza to, że okno Parametrów wymiarów służy do zmiany wartości formatek – wieńców, półek, boków – dzięki czemu dany element może być zredukowany lub powiększony według wewnętrznie przyjętych norm. W zakładce „Ogólne” pokazane jest przykładowe pomocnicze zdjęcie formatki, na którym opisane są wartości L, H oraz S.
 

PARAMETRY POŁOŻENIA

 

 
W parametrach położenia znajdują się zmienne opisane literami X, Y, Z. Zmienne te odnoszą się do układu współrzędnych, które pokazane są w programie IronCAD.
 

 

Tak jak pokazuje zdjęcie wyżej, numery 1,2,3 odnoszą się do układu współrzędnych, dzięki którym użytkownik programu może zmienić położenie formatki, wieńca, półki, boku względem układu. Dzięki temu jeśli dany element jest zredukowany o jakąś konkretną wartość, możemy przesunąć go tak, by był położony na zero względem przodu lub tyłu szafki. Dzięki współrzędnym odsunięcie elementu jest w pełni kontrolowane i może zostać opisane wartościami do kilku miejsc po przecinku.

Oba parametry pomagają nam – użytkownikom – kontrolować je tak, aby każda zmiana, którą musimy nanieść w projekcie była w pełni kontrolowana. Dzięki dopracowaniu programu pozwala nam on przyjmować znaki matematyczne, a obsługa ich jest prosta i przyjemna.
Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przydał się Państwu do korzystania z parametrów w prawidłowy sposób, a zmiany w projekcie nie będą stanowić przeszkody w projektowaniu.